PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Rozumienie pojęcia „powołanie się”

Wyrok WSA w Lublinie z 28.08.2018 r., sygn. I SA/Lu 326/18

Sąd rozpoznając skargę podatnika na decyzję organu podatkowego uznał, że sama zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych oraz złożenie deklaracji PCC-3 w czasie trwania kontroli podatkowej u podatnika stanowi powołanie się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany i tym samym podstawę do zastosowania 20% stawki podatku. Sąd podkreślił, że „powołaniem się”, o którym mowa w art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie musi być bezpośrednie poinformowanie organu, ale każde działanie wtórne względem prowadzonej kontroli podatkowej, które prowadzi do zapłaty podatku w czasie trwania kontroli podatkowej.

 

 

21 września 2018