PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1.     Miejsce świadczenia usług

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 18.01.2019 r., znak:
0112-KDIL1-3.4012.719.2018.1.AK

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opartą na pośrednictwie biznesowym oraz doradztwie technicznym. Działalność ta wykonywana jest zarówno na terenie Polski, jak i poza granicami, na terenie UE oraz poza granicami UE. Głównym dostawcą sprzedawanych usług jest kontrahent z siedzibą we Włoszech, zarejestrowany jako czynny podatnik VAT we Włoszech. Podatnik otrzymuje prowizję z tytułu pozyskiwania na rzecz włoskiego dostawcy kontrahentów zarówno z terenu UE oraz spoza terenu UE.

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej usługi pośrednictwa świadczone przez podatnika zarówno kontrahentom z terytorium Unii Europejskiej jak i kontrahentom spoza terytorium Unii Europejskiej nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju. Sprzedaż ta powinna być wykazana jako niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2.      Zwolnienie podmiotowe

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21.01.2019 r., znak:
0114-KDIP1-3.4012.678.2018.2.JF

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, sklasyfikowaną pod symbolem PKD 64.99 – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych świadczy kompleksowe usługi na rzecz podmiotu, będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (wsparcie zarządu spółki z o.o.). Usługa świadczona przez podatnika nie ma charakteru doradztwa, nie dotyczy udzielania fachowych zaleceń czy porad, a ogranicza się do przetwarzania informacji, czynności administracyjnych i tworzenia odtwórczych dokumentów czy udzielania informacji.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że jeśli przedsiębiorca nie osiągnie wartości sprzedaży opodatkowanej przekraczającej 200 000 zł, to posiada prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT pod warunkiem, że nie wykona czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy.

3.     Odliczenie podatku od towarów i usług nabytych w zw. z remontem nieruchomości zakupionych od osób fizycznych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22.01.2019 r., znak:
0112-KDIL2-1.4012.639.2018.2.AP

Przedsiębiorca zamierza rozszerzyć zakres działalności gospodarczej dokonując nabycia nieruchomości (mieszkań) na rynku wtórnym, ich remont, a następnie sprzedaż z zyskiem. Mieszkania będą kupione od właścicieli, którzy mieszkali w nich minimum 2 lata. Będą one towarem handlowym w prowadzonej działalności i nie będą ewidencjonowane jako środki trwałe, zaś środki przeznaczone na remont zakupionych nieruchomości nie będą stanowiły więcej niż 30% wartości początkowej zakupionego mieszkania.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że sprzedaż mieszkań w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Z uwagi na powyższe zwolnienie od podatku, przedsiębiorca nie będzie mógł odliczyć podatku naliczonego od towarów i usług, które nabył w związku z remontem zakupionych od osób fizycznych nieruchomości.

25 stycznia 2019