Procesy mineralogiczne w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym | ECDP Group

Zespół ECDDP informuje o niekorzystnym dla podatników stanowisku wyrażonym w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 16.09.2016 r. (sygn. akt III SA/Łd 569/16) dotyczącym zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach mineralogicznych.

Orzeczenie dotyczy sprawy Spółki produkującej ceramiczne płytki i dekoracje. Proces wytwarzania płytek ceramicznych składa się z wielu etapów produkcji. WSA w Łodzi wypowiedział się w kwestii dotyczącej możliwości uznania poszczególnych etapów produkcji płytek ceramicznych jako procesu mineralogicznego.

WSA wskazał, że zwolnienie od akcyzy dla energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach mineralogicznych jest zwolnieniem przedmiotowym. W związku z tym fakt, że Spółka jest producentem ceramicznych płytek oraz dekoracji ceramicznych, która uzyskuje gotowy produkt w wyniku procesu mineralogicznego, nie oznacza, że każdy etap jego produkcji winien być objęty ww. zwolnieniem, nawet jeśli pośrednio jest związany z procesem mineralogicznym. Zwolnienie od akcyzy dla energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach mineralogicznych nie obejmuje energii elektrycznej zużywanej do podtrzymania procesu produkcyjnego, lecz jedynie samej produkcji. Do procesu mineralogiczne nie można zatem zaliczyć wskazanego w stanie faktycznym, będącym przedmiotem orzeczenia etapu sortowania i pakowania oraz czynności transportu na sortownię automatyczną. Do procesu mineralogicznego nie można zaliczyć również obróbki mechanicznej, szkliwienia i dekorowania, obróbki termicznej, suszenia oraz sortowania i pakowania dekoracji ceramicznych, bowiem wszystkie te czynności występują już po zakończeniu procesu wytwarzania płytek ceramicznych. Procesem mineralogicznym nie jest również proces kontroli międzyoperacyjnej, który odbywa się w laboratorium.

Reasumując, WSA uznał, że jedynie etapy produkcji bezpośrednio związane z procesem mineralogicznym mogą podlegać zwolnieniu od akcyzy dla energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach mineralogicznych po spełnieniu warunków tego zwolnienia określonych w ustawie o podatku akcyzowym.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Państwa opiekunem z departamentu podatków pośrednich.

8 grudnia 2016