Zmiany w CIT i PIT od 2017 r. | ECDP Group

Zespół ECDDP pragnie przedstawić Państwu najistotniejsze zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o PDOP) oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PDOF). Co prawda o planach wprowadzenia większości z tych zmian informowaliśmy już Państwa w naszych poprzednich newsletterach, niemniej jednak warto przyjrzeć się im raz jeszcze, z uwagi na krótki czas, który pozostał do daty ich wejścia w życie:

  • obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 15% dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność;

  • wyłączenie neutralności podatkowej wymiany udziałów, gdy głównym lub jednym z głównych celów wymiany udziałów będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania (mała klauzula obejścia prawa);

  • opodatkowanie aportów z agiozmiana zasad rozpoznawania przychodów w związku z wniesieniem aportu w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część;

  • doprecyzowanie na gruncie ustawy o PDOP warunków zwolnienia z podatku u źródła odsetek i należności licencyjnych (wprowadzenie definicji „rzeczywistego właściciela”art. 21 ust. 3 pkt 4 oraz art. 26 ust. 1 f ustawy o PDOP);

  • wprowadzenie do ustawy o PDOP (rozszerzenie w ustawie o PDOF) definicji dochodów osiągniętych na terytorium RP na potrzeby ustalenia ograniczonego obowiązku podatkowego nierezydentów, w tym także w związku z poborem podatku u źródła przez płatników;

  • zmiany w zakresie opodatkowania funduszy inwestycyjnych;

  • wprowadzenie obostrzeń na gruncie ustawy o PDOP oraz ustawy o PDOF w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów wynikających z płatności dokonanych gotówką, w związku z obniżeniem limitu wartości transakcji związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą obowiązkowo dokonywanych poprzez rachunek płatniczy (rachunek bankowy) z obecnych 15 tys. euro na 15 tys. zł;

  • zmiany w ulgach podatkowych na gruncie ustawy o PDOP oraz ustawy o PDOF dla podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową;

  • zmiana kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych.

13 grudnia 2016