9 – 13 grudnia | podatek od czynności cywilnoprawnych | ECDP Group

PROCES LEGISLACYJNY

1.      Waluty wirtualne zwolnione z PCC

Projekt z dnia 4 grudnia 2019 r. rozporządzenia Ministra Finansów  zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej.

Rozporządzenie przedłuży do dnia 30 czerwca 2020 r. zwolnienie z PCC transakcji sprzedaży lub zamiany walut wirtualnych, takich jak bitcoin.

16 grudnia 2019