Pół roku dłużej na przygotowanie dokumentacji cen transferowych | ECDP Group

16 lutego 2018 roku Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat, w którym informuje o planowanym wydłużeniu terminu na sporządzenie dokumentacji cen transferowych.

Zmianie ma ulec także termin na złożenie w urzędzie skarbowym formularza CIT-TP wraz z oświadczeniem o posiadaniu dokumentacji podatkowej. Rozporządzenie ma zostać wydane już w lutym 2018 roku.

Obecnie termin na przygotowanie dokumentacji cen transferowych mija wraz z dniem złożenia zeznania podatkowego. Ministerstwo przewiduje jednak wydłużenie terminu do ostatniego dnia dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Zmiana ma obejmować obowiązki sprawozdawcze także za rok 2017 i lata następne.

Jednocześnie z komunikatu dowiadujemy się, że równolegle prowadzone są prace nad liberalizacją obowiązków dokumentacyjnych zawartych w ustawach o podatkach dochodowych. Nowelizacja ma w znaczący sposób zmniejszyć wymogi dokumentacyjne. Ze względu na to, że zmiany mają być korzystne dla podatników, Minister rozważa ich wprowadzenie z mocą wsteczną – od 1 stycznia 2018 roku.

Jak czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów za proponowanymi zmianami przemawia zasada uproszczenia systemu podatkowego oraz ważny interes podatników. Podmioty powiązane sygnalizowały, że istnieje duże ryzyko niewywiązania się w terminie z obowiązków w zakresie cen transferowych. Dokumentacja podatkowa istotnie zmieniła swoją treść w stosunku do lat ubiegłych. W związku z tym wielu podatników nie było w stanie sprostać nowym obowiązkom, czy też skonsultować wymogów krajowych z pozostałymi spółkami z grupy.

Dodatkowo podmioty powiązane mają szereg wątpliwości co do sposobu składania i wypełniania formularza CIT-TP. Między innymi podatnicy nie posiadają jasnych wskazówek, jak przygotować uproszczone sprawozdanie dla spółek niebędących podatnikami podatku dochodowego.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Finansów.

19 lutego 2018