Przekazanie towaru blogerowi – opodatkowane VAT | ECDP Group

Podatnik zamierza przekazywać nieodpłatnie swoje towary blogerom, którzy zobowiązują się zamieścić link do towaru/jego opis/zdjęcie na swoim blogu i sporządzić recenzję. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził w wydanej interpretacji z dnia 21.05.2018 r. interpretacji (znak: 0114-KDIP1-1.4012.190.2018.3.KOM), że w tym przypadku nieodpłatne przekazania są opodatkowane podatkiem VAT.

Głównym argumentum jest to, że tego rodzaju akcesoriów dziecięcych, jak poruszane w Interpretacji, nie można uznać za próbki (których przekazanie byłoby nieopodatkowanie, o ile następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnik). Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał bowiem, że w analizowanym przypadku mamy do czynienia z pełnowartościowym produktem w postaci wózka dziecięcego. Towar ten ze względu na cechy jakie ten produkt posiada, nie różni się niczym od produktu pełnowartościowego będącego w sprzedaży firmy podatnika. Były to produkty końcowe – ze względu na charakter i przeznaczenie (przewożenie w nich dzieci). Organ uznał przy tym, że bez znaczenia jest okoliczność, iż przekazywane blogerom wózki będą egzemplarzami oznaczonymi jako „produkt nie do sprzedaży”, „produkt bez wartości handlowej” lub tym podobne.

W rozpatrywanej sprawie rozdawane towary ze względu na znaczą wartość nie mogły być także uznane za prezenty o małej wartości.

Opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnych przekazań towarów jest zagadnieniem wywołującym częste wątpliwości. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do skontaktowania się z Państwa opiekunem w dziale podatków pośrednich.

25 września 2018