Ustawa | APA | ECDP Group

16 października 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (APA).

Aktualnie ustawa została skierowana do podpisu Prezydenta. Ustawa związana jest z wprowadzeniem nowej procedury rozstrzygania sporów w przedmiocie podwójnego opodatkowania dochodów i majątku podatników w Unii Europejskiej, zgodnie z dyrektywą europejską w sprawie mechanizmów rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania (DRM); do przedłożonej ustawy przeniesiono również przepisy z zakresu tzw. uprzednich porozumień cenowych (APA).

Potrzeba uchwalenia przedmiotowej ustawy jest związana z koniecznością wdrożenia prawa Unii Europejskiej.

Ustawa zawiera rozwiązania dotyczące eliminowania podwójnego opodatkowania dochodów i majątku podatników. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy podwójne opodatkowanie prowadzi do pogorszenia warunków biznesowych i efektywności ekonomicznej, tworząc tym samym bariery rozwoju na wspólnym rynku.

Stworzono także podstawy prawne do realizacji przez Krajową Administrację Skarbową – Programu Współdziałania, którego celem jest ułatwienie największym firmom prawidłowego rozliczania się z fiskusem.

Pełna treść uchwalonej ustawy wraz z uzasadnieniem znajduje się pod niniejszym linkiem.

23 października 2019

Powiązane specjalizacje: