Wydatki ponoszone w związku ze spotkaniami biznesowymi stanowią koszty podatkowe | ECDP Group

Zespół ECDDP pragnie również poinformować o stanowisku Ministra Finansów wyrażonym w interpretacji indywidualnej z 12.09.2016 r. (znak DD6.8221.30.2016.MNX) w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków gastronomicznych ponoszonych w związku z organizacją spotkań z kontrahentami w wynajętych salach konferencyjnych oraz w restauracji. Jak wynika z informacji przedstawionych przez wnioskodawcę, organizacja spotkań z kontrahentami ma na celu omówienie spraw biznesowych, dotyczących na przykład wdrożenia projektu, przedstawienia oferty handlowej, negocjacji cen, itp.

Zgodnie ze stanowiskiem zajętym przez organ podatkowy, wydatki na zakup artykułów spożywczych (takich jak kawa, herbata, napoje bezalkoholowe oraz słodycze) stanowiących poczęstunek dla kontrahentów w siedzibie podatnika oraz wydatki na nabycie usług gastronomicznych podczas spotkań poza siedzibą podatnika, o ile nie służą budowaniu jego korzystnego wizerunku mogą być zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów. W przedstawionych okolicznościach, zarówno wydatki związane z aranżacją spotkań w salach konferencyjnych, jak i w restauracji nie są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów, jako wydatki o charakterze reprezentacyjnym (bez znaczenia pozostaje wybór miejsca organizacji spotkania). Za koszty reprezentacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o PDOP, uznać należy jedynie te wydatki, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań.

 

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Państwa opiekunem z Departamentu Podatków.

26 września 2016