Wykonanie usług budowlanych zawartych w załączniku 14 ustawy o VAT nie musi powodować obowiązku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia | ECDP Group

Zespół ECDDP zwraca Państwa uwagę na indywidualną interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 kwietnia 2017 r., znak: 2461-IBPP1.4512.41.2017.3.MR, w której wnioskodawca pytał, czy świadcząc usługi, polegające m.in. na prowadzeniu konserwacji i napraw bieżących celem utrzymania w pełnej sprawności technicznej budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą, na rzecz usługobiorców będących podmiotami świadczącymi swoje usługi na rzecz właścicieli budynków mieszkalnych, współwłaścicieli budynków mieszkalnych oraz wspólnot mieszkaniowych na podstawie umów o zarządzanie i/lub administrowanie, jest podwykonawcą, o którym mowa w art. 17 ust. 1h ustawy VAT. W konsekwencji czego czy ma do niego zastosowanie art. 17 ust. 2 ustawy VAT, tj. mechanizm odwrotnego obciążenia.

Wnioskodawca stał na stanowisku, że mechanizm ten nie ma zastosowania w tej sytuacji, w związku z tym, że nie jest on podwykonawcą. Organ zgodził się z wnioskodawcą. Wskazał, że obowiązek zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia ma zastosowanie względem usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, jeżeli zostaną one wykonane przez podwykonawcę. Następnie stwierdził, że usługi, które zlecał zleceniodawca miały służyć prawidłowemu wykonaniu zobowiązań, których źródłem była nie umowa o roboty budowlane, lecz umowa o zarząd nieruchomością. W związku z tym, działania zarządcy wywołują takie skutki jak skutki przedstawiciela z art. 95 i nast. KC, a nie wykonawcy umowy o roboty budowalne z art. 647 i nast. KC. Skutkiem tego jest to, że usługodawca nie jest podwykonawcą w rozumieniu art. 17 ust. 1h ustawy o VAT, więc w tym przypadku do rozliczenia podatku VAT stosuje się zasady ogólne.

12 lipca 2017

Powiązane specjalizacje: