Wynajem personelu na budowę nie jest objęty odwrotnym obciążeniem | ECDP Group

Zespół ECDDP chciałby zwrócić Państwa uwagę na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31.3.2017 r., znak 0114-KDIP1-2.4012.6.2017.1.PC dotyczącą mechanizmu odwrotnego obciążenia w przypadku świadczeń budowlanych wskazanych w poz. 2-48 załącznika 14 do ustawy o VAT. Przypomnijmy, iż mechanizm ten ma zastosowanie jedynie w przypadku gdy usługi wymienione w ww. załączniku realizowane są przez podwykonawców.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w przywołanej interpretacji wypowiedział się w sprawie dotyczącej podatnika specjalizującego się w udostępnianiu zespołu wykwalifikowanej kadry pracowników na stanowiskach robotniczych przy obsłudze żurawi wieżowych znajdujących się na terenie budowy całej Polski. Pracownicy oddelegowani do zleceniodawcy (niebędącego inwestorem) pracują na budowach i pozostają pod kontrolą i nadzorem zleceniodawcy, który zgodnie z zawartym zleceniem określa warunki i zasady ich pracy oraz zadania do wykonania, jak również rozlicza ich z pracy. Umowa określa również termin płatności i informację o dacie dostarczenia faktury za miesięcznie wykonaną przez podatnika usługę wraz z raportem pracy potwierdzonym przez kierownika budowy – a następnie na podstawie kolejnych zleceń co do miejsca budowy zleceniodawcy pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem co do posadowionej ilości żurawi.

Organ podatkowy uznał, że tak określone świadczenia nie są objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia. Decydujące było zakwalifikowanie usług udostępniania pracowników na terenie budowy pod numerem PKWiU 78.30.19.0 – jako pozostałe usługi związane z udostępnianiem pozostałego personelu, gdzie indziej nie sklasyfikowanego. Takie świadczenia nie zostały natomiast wskazane w załączniku nr 14 do ustawy o VAT.

4 maja 2017