Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych | ECDP Group

1.      Przejęcie przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy polega opodatkowaniu PCC

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 02.08.2019 r., znak 0111-KDIB4.4014.175.2019.3.BB

Wnioskodawczyni wskazała, iż w związku z umową darowizny przedsiębiorstwa przejmie długi i ciężary oraz zobowiązania darczyńcy wynikające z umów najmu, leasingu oraz z umów z dostawcami, a także ewentualne istniejące w dniu zawarcia umowy darowizny zobowiązania podatkowe. Zobowiązania nie będą w chwili darowizny wymagalne i wynikały będą z umów wzajemnych. Każdemu zobowiązaniu odpowiadać będzie wynikające z czynności prawnej uprawnienie o wartości równej wartości zobowiązania.

Organ podatkowy wskazał, że skoro na podstawie umowy darowizny Wnioskodawczyni wstąpi w miejsce dłużnika (zbywcy przedsiębiorstwa) i tym samym przejmie od dłużnika związane z przedmiotem darowizny (przedsiębiorstwem) długi i ciężary albo zobowiązania darczyńcy, na skutek czego zbywca zostanie zwolniony z długu, to umowa ta na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy.

PROCES LEGISLACYJNY

2.     Wirtualne waluty

Projekt z dnia 23 lipca 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – numer z wykazu: UD565

Projekt zakłada definitywne wprowadzenie zwolnienia z PCC umów sprzedaży i zamiany walut wirtualnych.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323501

12 sierpnia 2019