Coaching | ECDP Group

Coaching

Coachowie współpracujący z Grupą ECDP specjalizują się w prowadzeniu wielu rozmaitych form coachingu indywidualnego, grupowego, zespołowego, biznesowego, indywidualnego, interwencyjnego, narzędziowego, zwinnego, życiowego, przyjaznego mózgowi itp. Co najistotniejsze, coachowie ci pracują zgodnie z kodeksem etycznym ICF International Coach Federation, posiadają akredytację tej największej ogólnoświatowej organizacji, reprezentującej środowisko profesjonalnych coachów. ICF zostało założone w 1995 roku, obecnie liczy ponad 25 000 członków zrzeszonych w ponad 100 krajach.

W Polsce ICF jest najliczniejszą i najbardziej rozpoznawalną organizacją zrzeszającą coachów. Jako stowarzyszenie koncentruje się na rozwijaniu profesji coachingowej poprzez budowanie forum wymiany doświadczeń, określanie i egzekwowanie standardów kompetencyjnych i etycznych, dostarczanie struktury obowiązkowych i odnawialnych akredytacji dla coachów, szkół coachingu. Coachowie współpracujący z Grupą ECDP posiadają także inne, rozległe doświadczenia życiowe i zawodowe, poparte międzynarodowymi certyfikatami.

Czym jest COACHING ?

Zawód COACH stał się bardzo popularny w ostatnich kilku latach. Obecnie szczególnie za sprawą mówców motywacyjnych. Pomimo popularności tego słowa, wciąż bardzo mało osób rozumie, co TAK NAPRAWDĘ pod nim się kryje.

W związku z pojawieniem się tego „zjawiska” w naszym słowniku, powstało wiele szkół, które oferują usługi szkoleń coachingowych. Niestety często nie posiadają żadnego doświadczenia lub są one niezgodne z kodeksem etycznym ICF.

Przez używanie coachingu (często w korporacjach) do celów innych niż zakłada definicja „używania coachingu” oraz poprzez pojawienie się na rynku osób nazywających siebie (jedynie z definicji, a nie z praktyki) coachami, dochodzi do mylnej interpretacji i błędnego wyobrażenia o tym, czym jest coaching.

Zatem według nas, idąc za definicją ICF, coaching to partnerska współpraca z klientami, wywołująca istotną zmianę ich sposobu myślenia, dzięki czemu klienci częściej działają z większą motywacją i lekkością, osiągając wyjątkowe rezultaty w życiu zawodowym i osobistym.

Zaczynając przygodę z coachingiem warto sięgnąć do definicji ICF, a następnie doświadczyć coachingu u osoby kompetentnej, certyfikowanej, aby mieć pewność, że wybieramy ten kierunek rozwoju, na którym nam naprawdę zależy.

Czym jest OBECNOŚĆ COACHINGOWA? DEFINICJA ICF

Coach jest obecny i elastyczny podczas procesu coachingowego – „podąża“ za klientem, czyli:

 • korzysta z własnej intuicji i ufa wewnętrznej mądrości
 • pozwala sobie nie znać odpowiedzi i podejmuje ryzyko
 • dostrzega wiele sposobów pracy z klientem i potrafi na bieżąco wybierać najefektywniejsze
 • efektywnie wykorzystuje humor, aby stworzyć odpowiedni nastrój i energię
 • odważnie zmienia punkty widzenia oraz eksperymentuje z nowymi możliwościami w swoim działaniu
 • okazuje pewność podczas pracy z silnymi emocjami oraz potrafi kierować samym sobą, aby nie dać się przytłoczyć ani uwikłać w emocje klienta

 

Czym jest COACHING BIZNESOWY?

Coaching biznesowy to odmiana coachingu wspierająca organizacje w rozwoju. Wspiera przedsiębiorców w pracy nad celami i wartościami firmy. Dzięki sprawdzonym narzędziom coachingowym wdrażanym w organizacjach, uzyskujemy efekt świetnie zarządzających czasem i zasobami przedsiębiorstw, przy zużyciu ograniczonych nakładów finansowych. Coaching biznesowy jest realizowany indywidualnie i grupowo.

Czym jest COACHING GRUPOWY?

Team coaching to praca coacha z grupą w firmie. Coaching grupowy jest doskonałym narzędziem HR, które wpływa znacząco na postawę pracownika wobec powierzonych mu zadań, motywację do pracy oraz zadowolenie na linii pracodawca-pracownik. Dzięki wykorzystaniu team coachingu rozwijają się pracownicy, co niezaprzeczalnie przekłada się na rozwój firmy. Korzystając z metody coachingu grupowego można pracować między innymi nad następującymi obszarami:

 • budowanie zespołu
 • komunikacja w zespole, organizacji
 • konflikt w zespole
 • wypracowanie procedur, standardów, zasad dotyczących funkcjonowania organizacji, zespołu
 • twórcze myślenie i wypracowanie nowych rozwiązań
 • wypracowanie wartości, zasad pracy dla zespołu, organizacji

 

Chcesz porozmawiać o tej usłudze?

W tych krajach świadczymy tę usługę: