Anulowanie faktury zwróconej przez odbiorcę | ECDP Group

Czy można anulować fakturę zwróconą przez odbiorcę?

W praktyce gospodarczej nierzadko można spotkać się z sytuacją, w której podatnik wystawia fakturę i dostarcza ją odbiorcy, który następnie fakturę odrzuca i zwraca wystawcy. W takiej sytuacji często pojawiają się wątpliwości, jak postąpić z taką zwróconą fakturą. Czy może ona zostać anulowana?

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, ani też przepisy rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy nie przewidują prawnej możliwości anulowania faktury. Niemniej, również takiej czynności nie zakazują. Dlatego też anulowanie faktury jest pojęciem umownym, które zostało ukształtowane przez praktykę gospodarczą. Przyjmuje się, że aby możliwe było anulowanie faktury, muszą być spełnione łącznie dwa warunki:

  • nie doszło do wykonania usługi czy dostawy towarów
  • faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego

Czy można anulować fakturę dostarczoną do odbiorcy i przez niego odrzuconą?

W kontekście postawionego pytania należy zauważyć, że faktura została wystawiona oraz przekazana odbiorcy. Jednakże odbiorca daną fakturę odrzuca twierdząc, że jej nie zaksięguje po swojej stronie. Istotne znaczenie w kwestii anulowania faktury ma brak ryzyka powstania uszczupleń podatkowych w wyniku anulowania faktury.

Więcej na ten temat w artykule dostępnym tutaj.

Autor: Paweł Terpiłowski, Radca prawny, kierownik Zespołu ds. Podatków Pośrednich ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k.

2 marca 2021