Zakup kluczy licencyjnych do oprogramowania z zagranicy a podatek VAT | ECDP Group

Nabywanie przez Internet kluczy (kodów) licencyjnych do oprogramowania od zagranicznego kontrahenta jest częstym zdarzeniem rynkowym. Podatnik powinien znać skutki takiej transakcji w kontekście podatku od towarów i usług (VAT). Czy oprogramowanie jest towarem czy usługą? Jak określić miejsce świadczenia usługi? Import usług a opodatkowanie VAT.

Oprogramowanie to towar czy usługa?

Aby prawidłowo określić skutki podatkowe, w pierwszej kolejności należy rozstrzygnąć czy nabyte dobro stanowi towar, czy też usługę. Kupowane w Internecie klucze licencyjne do oprogramowania często dostarczane są mailowo jako ciąg cyfr i liczb. Kody licencyjne w takiej postaci służą do przekazywania prawa do oprogramowania. W konsekwencji, zgodnie z art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106, dalej jako ustawa o VAT) transakcje nabycia kodu do oprogramowania należy rozumieć jako zakup usługi, a dokładniej – zakup usług elektronicznych w rozumieniu art. 7 rozporządzenia wykonawczego Rady UE nr 282/2011 ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Zdarza się jednak, że klucze licencyjne dostarczane są na fizycznych nośnikach takich jak pendrive, USB czy płyta CD. W takiej sytuacji celem przedsiębiorcy nie jest nabycie nośnika, lecz jego zawartości. Tym samym przedmiotem transakcji nie jest nośnik – towar, tylko kod, który jest wartością niematerialną. W takim przypadku również należy rozpoznać zakup usług (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13.03.2017 r., sygn.: 0461-ITPP2.4512.52.2017.1.AK).

Więcej informacji w artykule, którego pełna treść dostępna jest tutaj.

Autor: Dominik Świercz, młodszy konsultant podatkowy, ECDP Tax Żuk Komorniczak i Wspólnicy Sp. k.

9 lutego 2021

Powiązane specjalizacje: