Płatnik odpowiada za pobranie zaliczek na podatek dochodowy w nieprawidłowej wysokości | ECDP Group

Gdy pracownik uzyska informację o błędnym naliczeniu i odprowadzeniu przez firmę zaliczek na podatek, nie ma obowiązku uregulowania zaległości w zeznaniu rocznym. To pracodawca musi wpłacić kwotę, jaką powinien był pobrać. Jak powinien zachować się płatnik, który w ciągu roku błędnie zastosował przy obliczaniu zaliczki 50-proc. koszty uzyskania przychodów? Czy wystarczy w takiej sytuacji poinformować pracownika o konieczności uwzględnienia w zeznaniu rocznym kosztów w niższej wysokości? Wszystkie wątpliwości wynikające z nieprawidłowych rozliczeń rozwiewamy na łamach Rzeczpospolitej.

12 marca 2018