Jak rozliczyć VAT, gdy podwykonawcą jest mały podatnik? | ECDP Group

Od 1 stycznia ubiegłego roku obowiązują przepisy dotyczące rozliczania VAT od usług budowlanych na zasadach odwrotnego obciążenia. Przepisy te stosuje się jedynie do usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, gdy są świadczone przez podwykonawców. Jak należy rozliczyć VAT w przypadku, kiedy podwykonawcą jest mały podatnik?

Zachęcamy do zapoznania się z komentarzem ekspertów Grupy ECDP w Rzeczpospolitej.

9 kwietnia 2018