Sprzedaż udziałów w spółce z siedzibą w Polsce przez udziałowca (osobę fizyczną), rezydenta podatkowego Niemiec | ECDP Group

Czy zyski z tytułu zbycia udziałów w spółkach kapitałowych należy opodatkować w kraju rezydencji zbywcy czy w państwie siedziby spółki, której udziały są zbywane?

Zachęcamy do zapoznania się z komentarzem konsultanta podatkowego Grupy ECDP, Kamila Stefaniaka, na portalu Infor.pl.

6 lipca 2018