Oświadczenie o wywozie – VAT 0% | ECDP Group

WDT

Sprzedawca, który dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ma obowiązek być w posiadaniu dowodów na to, że towary zostały wywiezione poza granice Polski oraz że trafiły do nabywcy w innym państwie Unii Europejskiej. Odpowiednimi dokumentami, które powinien posiadać sprzedawca są dowody przewozowe otrzymane od przewoźnika (np. list przewozowy CMR) wraz ze specyfikacją poszczególnych sztuk ładunku – takie informacje są zawarte w przepisach ustawy o VAT.

Zastosowanie stawki jest zależne od wywiezienia towaru do innego państwa członkowskiego. Stawka zero procent ma jednak zastosowanie także w szczególnym przypadku, gdy przed wywozem towary są poddawane usługom na majątku ruchomym.

Więcej na ten temat na łamach Rzeczpospolitej pisze Michał Samborski, doradca podatkowy w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.k.

Artykuł dostępny online oraz w wersji papierowej z dnia 03.02.2020r.

3 lutego 2020