Ulga IP Box, a danina solidarnościowa dla najbogatszych Polaków | ECDP Group

Dla kogo deklaracja DSF-1 ?

Nie tylko za granicą żyją zamożni obywatele, w Polsce także, ale dopiero teraz ci najbardziej zamożni Polacy będą zobowiązani do zapłaty dodatkowego podatku, tzw. daniny solidarnościowej, która wynosi 4% od dochodu, który przekraczać musi  1 000 000 zł (art. 30h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Daninę solidarnościową trzeba wskazać w specjalnej deklaracji jaką jest deklaracja DSF-1, którą trzeba złożyć we właściwym urzędzie skarbowym do końca kwietnia tego roku.

Kto nie jest zobowiązany do zapłaty daniny solidarnościowej?

Osoby, które posiadają własną działalność gospodarczą, polegającą na tworzeniu zarówno innowacyjnych jak i autorskich oprogramowań oraz na sprzedaży licencji użytkowania nie będą musieli zapłacić daniny solidarnościowej na podstawie art. 30ca ustawy o PDOF.

Autor: Tomasz Janik, konsultant podatkowy w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy Sp.K.
Więcej na temat daniny solidarnościowej tutaj.

24 marca 2020