VAT przy usługach świadczonych na podstawie umowy zlecenia | ECDP Group

Czy świadczenie pracy, w oparciu o umowę zlecenie, jest odpłatnym wykonywaniem usług, które podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Konsekwencje podatkowe w tym wypadku spoczywają na zleceniobiorcy. Kiedy umowa zlecenie nie podlega opodatkowaniu VAT?

Odpowiedzi na te pytania udziela Paweł Terpiłowski, konsultant podatkowy ECDP, w artykule dla serwisu Infor.pl.

 

10 stycznia 2019