Warunki ustalania cen transakcyjnych zależą od koronawirusa | ECDP Group

Jak podatnik powinien sporządzić dokumentację CT?

W związku z koronawirusem podatnicy, którzy będą zobowiązani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych za 2020 rok, powinni szczegółowo uzasadnić, jak obecny kryzys spowodowany wybuchem pandemii COVID-19  wpłynął na współpracę z podmiotami powiązanymi.

Co niosą ze sobą kolejne tarcze antykryzysowe?

W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568; dalej: tarcza 1.0) nie zauważymy zbyt wielu zmian jeśli chodzi o ceny transferowe. Pierwsza i ostatnia kwestia uregulowana w powyższej ustawie to przedłużenie do 30 września 2020 r. ustawowego terminu na przekazanie szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych (odpowiednio TPR-C lub TPR-P) dla podmiotów, których rok podatkowy/obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył  tuż przed 31 grudnia 2019 r. (zob. art. 31z ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; Dz.U. poz. 374; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695; dalej: specustawa o COVID-19). Przed wprowadzeniem zmiany w tarczy antykryzysowej, termin ten upływał  z końcem dziewiątego miesiąca po zakończeniu danego roku podatkowego – zgodnie z ogólną regułą.

Autor: Monika Kolbusz, konsultant podatkowy w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.k.

Zachęcamy do zapoznania się z całością artykułu dla „Dziennik Gazeta Prawna” tutaj.

18 maja 2020