Opodatkowanie dostawy, którą organizuje pierwszy w łańcuchu dostaw | ECDP Group

Zmiany – Quick fix

Dostawy łańcuchowe sprawiają wiele kłopotów jeśli chodzi o kwestie ich opodatkowania. Analizując transakcje, w których biorą udział co najmniej trzy podmioty, należy pamiętać o tym, że zostały wprowadzone zmiany dotyczące dyrektywy Rady UE 2018/1910 (pakiet Quick fix).

W swoim artykule Agnieszka Budziak – konsultant podatkowy w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy bierze pod lupę transakcję, w której podmiot „A”, mający siedzibę na terenie Polski dokonuje sprzedaży towaru na rzecz podmiotu „B”, mającego siedzibę na terenie Czech. Z kolei podmiot „B” dokonuje sprzedaży tego towaru do podmiotu „C”, na terytorium Niemiec. Przy czym towar dostarcza podmiot „A” bezpośrednio do podmiotu „C” na teren Niemiec. Każdy z podmiotów jest zarejestrowany na potrzeby UE VAT na terenie państwa, w którym ma siedzibę.

Jeśli temat okazał się być interesujący, zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem dla serwisu podatki.biz – kliknij tutaj.

25 września 2020