Samochód w firmie: prawidłowe zasady rozliczania | ECDP Group

Nasi eksperci stworzyli Publikację pt.: „Samochód w firmie: prawidłowe zasady rozliczania”

E. Sokołowska-Strug, M. Breda, A. Garbula, red. merytoryczny G. Ziółkowski, Infor BIZNES 2014.

 

21 lutego 2015