Gdy błędny numer VAT UE nabywcy – stawka 0% do WDT | ECDP Group

Kiedy można zastosować stawkę 0%?

Warunkiem zastosowania stawki 0% nabywca musi posiadać ważny numer VAT UE w swoim państwie członkowskim. Art. 100 ust. 8 pkt 2 ustawy o VAT precyzuje co powinna zawierać informacja podsumowująca. Co do zasady podanie niewłaściwego VAT UE na fakturze skutkuje zastosowaniem innej niż 0% stawki VAT. Nie każdy jednak błąd lub brak na fakturze spowoduje utracenie prawa do zastosowania stawki 0%. Wyliczenie sytuacji, w których prawo do stawki 0% zostanie zanegowane zawiera Art. 42 ust. 1a ustawy o VAT. Artykuł ten wszedł w życie na podstawie ustawy z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W uzasadnieniu nowelizacji druk Sejmowy nr 208 znaleźć można wyliczenie sytuacji, które uzasadniają uchybienie. Wynika z niego, że w przypadku zastosowania niewłaściwego numeru VAT EU ale nabywca obecnie posiada inny ważny numer VAT EU, może zostać wystawiona korekta faktury. Jeśli informacja ta zostanie wyjaśniona organowi podatkowemu, spełnione zostaną przesłanki do zastosowania stawki 0%.

Autor: Konrad Bartuzel Radca prawny /​ Konsultant podatkowy ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.​ k.​

Pełna treść artykułu dostępna jest tutaj.

7 października 2020