VAT w jednostkach sektora finansów publicznych | ECDP Group

Nasi eksperci stworzyli Publikację pt.: „VAT w jednostkach sektora finansów publicznych”

M. Breda, P. Barnik, E. Błądek, M. Kozłowska, E. Sokołowska-Strug (red.), C.H. Beck 2015.

3 stycznia 2016