Jak rozliczać się z małym podatnikiem? | ECDP Group

Rozliczenie podatku VAT w transakcjach z małym podatnikiem

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług dokonywanie transakcji pomiędzy podmiotami, wśród których jest tzw. mały podatnik, rozliczający się metodą kasową, szczególnym zasadom rozliczeń podlegają zarówno sprzedawcy (mały podatnik), jak i kontrahent.

Kim jest mały podatnik?

Jest podatnikiem podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Mały podatnik ma możliwość wyboru metody rozliczeń, posługując się np. kasową metodę polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług zostaje przesunięty i powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty (w uproszczeniu).

Więcej na temat metody kasowej, a także obowiązków rozliczeniowych spoczywających również na kontrahentach małego podatnika dla serwisu Infor.pl wyjaśnia Alicja Ziółek, doradca podatkowy w ECDP Tax Mazur i wspólnicy sp. k.

Pełna treść artykułu znajduje się tutaj.

19 listopada 2019