Branża transportowa – należyta staranność w podatku VAT | ECDP Group

Dochowanie należytej staranności w branży transportowej

Organy podatkowe dosyć często kierują swoją uwagę na branżę transportową, tym bardziej jeśli weźmiemy na warsztat transport międzynarodowy. Biorąc pod uwagę ogromną ilość realizowanych przewozów dla usługobiorców zza granicy, organy podatkowe poddają szczególnej weryfikacji, czy usługobiorcy tak naprawdę prowadzą działalność gospodarczą poza granicami swojego kraju, czy może jednak są to tylko podmioty, które są zarejestrowane za granicą dla osiągnięcia konkretnych celów podatkowych. W przypadku osiągnięcia zamierzonych korzyści podatkowych, przedsiębiorcy którzy świadczą usługi transportowe muszą liczyć się ze znaczącymi negatywnymi konsekwencjami, jeśli tylko nie dotrzymają należytej staranności wybierając swojego kontrahenta.

Czy jesteś pewien, że Twój kontrahent jest zza granicy?

Ogólna reguła z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług mówi, że miejsce świadczenia usług to de facto miejsce, gdzie nasz potencjalny kontrahent posiada siedzibę prowadzonej działalności. Idąc dalej, jeśli za usługę transportową odpowiada firma zagraniczna, to zlecenie powinno zostać opodatkowane w kraju kontrahenta, a nie w Polsce.

 

Autor: Paweł Terpiłowski, Konsultant podatkowy

ECDP Tax Mazur i wspólnicy sp. k. Spółka doradztwa podatkowego.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu, którą można odnaleźć tutaj.

29 maja 2019