Szkolenie dla pracownika – przychód i koszt | ECDP Group

Szkolenie – kwestia podatku

Niektórzy pracodawcy chcąc rozwijać swoich pracowników finansują im szkolenia rozwijające kompetencje zawodowe lub umiejętności językowe. Czy tego typu wydatek, pracodawca może zaliczyć do kosztów podatkowych? Dodatkowo powstaje także pytanie, czy wartość finansowa odbytego szkolenia jest przychodem dla pracownika, od którego winien zapłacić podatek? Według art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności m.in. świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Całość artykułu autorstwa Radosława Urbana dla serwisu Infor.pl – kliknij tutaj.

23 września 2020