Nieodpłatne pełnienie funkcji członka rady nadzorczej jest przychodem spółki? | ECDP Group

Niejednokrotnie funkcje w organach spółki pełnią osoby zainteresowane jej wynikiem finansowym np. wspólnik, akcjonariusz. Co w sytuacji, gdy nie przysługuje im wynagrodzenie? Czy spółka powinna rozpoznać wtedy przychód z nieodpłatnego świadczenia?

Wyjaśnienie można odnaleźć w naszym artykule na platformie podatki.egospodarka.pl

2 kwietnia 2018