Czy odsetki od nieterminowej wypłaty wynagrodzenia stanowią dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu? | ECDP Group

Opodatkowanie PIT – odsetki od wypłaconego wynagrodzenia po terminie

Pracownik może domagać się od pracodawcy wypłacenia odsetek od należnego mu wynagrodzenia, jeżeli pracodawca spóźni się z jego wypłaceniem. Dodatkowo, mimo iż odsetki będą przychodem pracownika, nie zapłaci on od nich podatku jak w przypadku podstawowego wynagrodzenia. Zgodnie z obowiązującym art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od osób fizycznych (dalej jako ustawa PDOF), źródłami przychodów jest m.in. stosunek pracy.

Zaliczka na podatek dochodowy

Odsetki z tytułu wypłacenia pracownikowi po terminie należnego wynagrodzenia, co do zasady, można skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania zgodnie art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mówiąc prościej, pracodawca nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy od tych należności.

 

Autor:Przemysław Szwed, Konsultant podatkowy w ECDP Tax Mazur i Wspólnicy sp. k.

Całość artykułu dostępna jest w tym miejscu.

26 września 2019