Miejsce opodatkowania VAT-em usług pośrednictwa | ECDP Group

Usługi pośrednictwa polegają na wykonywaniu czynności w imieniu i na rzecz innej osoby. Pośrednik działając za inny podmiot ma doprowadzić do zawarcia danej czynności (umowy głównej) na konto swojego mocodawcy. Podstawą jego działania jest zazwyczaj umowa zlecenia lub agencyjna. Jak opodatkować te świadczenia? Od czego zależy sposób ustalania miejsca świadczenia (a więc kraju w którym należy rozliczyć VAT)?

Zachęcamy do lektury artykułu naszego eksperta Michała Samborskiego w ksiegowosc.infor.pl

22 marca 2018