Wydatki w związku z eksploatacją auta – jak odliczyć VAT? | ECDP Group

Warunki pełnego odliczenia VAT

W związku z użytkowaniem samochodu osobowego, istnieje możliwość całkowitego odliczenia podatku od towarów i usług. Co trzeba zrobić, aby mieć taką możliwość? Muszą zostać spełnione pewne wymagania, aby podatnik mógł odliczyć 50% lub 100% podatku naliczonego od wydatków powiązanych z tym pojazdem. W sytuacji gdy auto służy tylko do celów w związku prowadzoną działalnością, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego od wydatków związanych z nabyciem samochodu osobowego oraz wydatków związanych z jego eksploatacją.

Wykorzystywanie auta do celów prywatnych

Wykorzystanie pojazdów do własnego, prywatnego użytku może skutkować zakwestionowaniem przez organ podatkowy prawa do całkowitego odliczenia podatku naliczonego. Problem jest w tym, że ustawodawca nie precyzuje w jaki sposób podatnik może zapobiec wykorzystywaniu pojazdów do celów prywatnych.

Więcej na ten temat opowiada Konrad Bartuzel, radca prawny, konsultant podatkowy w ECDP Tax Mazur i wspólnicy sp. k.

24 lutego 2020