VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Centralizacja wraz z pierwszą korektą prewskaźnika | ECDP Group

Nasi eksperci stworzyli Publikację pt.: „VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Centralizacja wraz z pierwszą korektą prewskaźnika”

K. Gierszewska, P. Barnik, E. Sokołowska-Strug (red.), C.H. Beck, 2016.

30 marca 2018