VAT: odwrotne obciążenie nadal sprawia kłopoty | ECDP Group

Czy w przypadku, gdy spółka powierza przeprowadzenie robót innemu podmiotowi, a sama nie wykonuje czynności z poz. 2–48 załącznika do ustawy o VAT, to usługi świadczone przez jej zleceniobiorcę podlegają mechanizmowi odwrotnego obciążenia (reverse charge)?

Zagadnienie te rozważa Alicja Ziółek na łamach Rzeczpospolitej.

23 kwietnia 2018