CIT: czy pośrednictwo w sprzedaży jest limitowane w kosztach? | ECDP Group

Obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. regulacja art. 15e ustawy o CIT nakłada na podatników ograniczenie w możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych niektórych kategorii wydatków poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych, w tym z tytułu nabytych usług niematerialnych. Zgodnie z przepisem, podatnicy są obowiązani wyłączyć z KUP koszty nabytych usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze – poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych – w części w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają 5 proc. wartości podatkowego wskaźnika EBITDA. Czy usługi pośrednictwa sprzedaży należy ujmować w kosztach w ograniczonej wysokości?

Na łamach Rzeczpospolita wyjaśnia Kamil Jagodziński, doradca podatkowy w Grupie ECDP. Zachęcamy do lektury artykułu, którego pełna treść znajduje się tutaj.

10 września 2019

Powiązane specjalizacje: