VAT – czyli jak rozliczyć aport samochodów do spółki? | ECDP Group

Dostawa towarów, czyli….

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów, a także odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Idąc za przepisem art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, co do zasady rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z drugiej strony przepis art. 29a ust. 6 ustawy o VAT mówi, że podstawa opodatkowania obejmuje:

  • podatki, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku i cła
  • koszty dodatkowe – koszty opodatkowania, prowizje, transportu i ubezpieczenia pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Co stanowi podstawę opodatkowania?

Jeśli podatnik zamierza wnieść do spółki komandytowej aportem samochody osobowe warto ustalić, czy w tej sytuacji podstawę opodatkowania podatkiem VAT stanowić będzie wartość udziału kapitałowego odpowiadająca wartości netto samochodów osobowych. Aby poznać odpowiedź, zachęcamy do zapoznania się z artykułem Pawła Terpiłowskiego w powyższym temacie dla portalu Infor.pl

Paweł Terpiłowski, Radca prawny / Kierownik Zespołu ds. Podatków Pośrednich w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k.

9 września 2020