VAT: ulga na złe długi | ECDP Group

Kiedy można skorzystać z ulgi na złe długi?

Z Ulgi na złe długi można skorzystać po tym jak należność nie została uregulowana w ciągu 90 dni od terminu zapłaty przyjętego przez sprzedawcę oraz nabywcę transakcji. Przepisy w ścisły sposób określają sposób rozliczenia korekty. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z treścią art. 89a ust. 3 ustawy o VAT, korekta, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, ale pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie. Korekta dotyczy podstawy opodatkowania, a także kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

Autor: Michał Samborski, doradca podatkowy, Kierownik Zespołu ds. Podatków Pośrednich w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k.

Zachęcamy do zapoznania się z całą treścią artykułu tutaj.

3 lipca 2020