CIT: sprzedaż niezamortyzowanego środka trwałego | ECDP Group

Jak rozliczyć CIT ?

W jaki sposób powinno się odbywać rozliczenia CIT w sytuacji, gdy:

  • sprzedany został niezamortyzowany środek trwały finansowany dotacją, lub
  • sprzedany został niezamortyzowany środek trwały współfinansowany dotacją.

Otóż należy zaznaczyć, że otrzymanie dotacji podlega obowiązkowi podatkowemu, jako, że w momencie otrzymania stają się przychodem. Art.17 ust. 1 pkt 21 ustawy o CIT zawiera wyliczenie świadczeń, ok których można skorzystać ze zwolnienia z podatku. Ta sytuacja dotyczy jednak tylko środków, które zostały w pełni zamortyzowane. W przypadku kiedy pozostaje część niezamortyzowana, w przypadku jej sprzedaży, część ta będzie stanowiła koszt podatkowy. Dotyczy to zarówno sytuacji, w której zakup środka trwałego nastąpił przy wykorzystaniu dotacji, jak i bez niej.

Autor: Przemysław Szwed, konsultant podatkowy w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k.

Pełna treść artykułu dostępna jest tutaj.

26 sierpnia 2020

Powiązane specjalizacje: