Odsetki od spóźnionego wynagrodzenia a PIT | ECDP Group

Odsetki za spóźnione wynagrodzenie a PIT

Często zdarza się, że pracownicy nie otrzymują w ustalonym w umowie terminie wynagrodzenia za wykonywaną pracę. W takiej sytuacji mają oni prawo domagania się od pracodawcy – poza wypłaceniem należnego zaległego wynagrodzenia – także odsetek za cały okres opóźnienia.

Odsetki te będą stanowiły dla pracownika przychód. Czy przychód ten jest wolny od opodatkowania?

W tym przykładnie odsetki są świadczeniem ubocznym, pozostającym w ścisłym związku z należnością główną – są skutkiem niewykonania zobowiązań pracodawcy w ustalonym terminie. Niemniej jednak, nie stanowią one części składowej roszczenia głównego (w tym przypadku wynagrodzenia za pracę), w związku z czym skutki podatkowe wypłaty odsetek należy oceniać niezależnie od należności głównej.

Więcej na ten temat wyjaśnia Przemysław Szwed, konsultant podatkowy w Grupie ECDP, dla serwisu eGospodarka.pl

Pełna treść artykułu znajduje się pod niniejszym linkiem.

3 października 2019