Zwolnienie z opodatkowania dla osób poniżej 26 roku życia | ECDP Group

Wprowadzenie nowego zwolnienia z opodatkowania dotyczącego niektórych dochodów osiąganych przez podatników podatku dochodowego od fizycznych, którzy nie ukończyli 26 roku życia.

1 sierpnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzająca zwolnienie z PIT osób, które nie ukończyły 26 roku życia.

Zgodnie nowelizacją zwolnione z opodatkowania są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Więcej na temat wprowadzonych zmian pisze Bartosz Suławko, konsultant podatkowy w Grupie ECDP, dla serwisu Podatki.biz.

Zachęcamy do lektury artykułu, jego pełna treść znajduje się tutaj.

26 sierpnia 2019

Powiązane specjalizacje: