Czy przedawnione świadczenie dla byłego pracownika jest kosztem? | ECDP Group

Po upływie trzech lat od dnia, w którym należność stała się wymagalna, pracownik traci możliwość żądania jej przymusowej wypłaty. Jeżeli mimo to pracodawca uiści te kwoty, to czy może rozliczyć je w swoim rachunku podatkowym?

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem ekspertki Grupy ECDP Anny Kiersnowskiej-Drzewieckiej opublikowanym w Rzeczpospolitej.

30 kwietnia 2018