Faktura w parze z paragonem w 2020r. | ECDP Group

Przełomowy 1-wszy stycznia 2020r.

Z początkiem roku tj. od 1 stycznia 2020 r. zaczęły obowiązywać nowe reguły w zakresie wystawiania faktur do paragonów. Przed 1-wszym stycznia nie istniały żadne uregulowania, które mogłyby ograniczać prawo do wystawiania faktur na rzecz polskiego bądź unijnego podatnika VAT tylko do przypadków, w których paragon zawiera numer, za pomocą którego nabywca jest identyfikowany na potrzeby VAT. Jednak dodany został art. 106b ust. 5 do ustawy podatku od towarów i usług zgodnie z którym w sytuacji sprzedaży, która została zaewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej, można wystawić tylko jeśli paragon, który potwierdza dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, dzięki któremu nabywca towarów czy też usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Zachęcamy do zapoznania się z całością artykułu.

Autor: Agnieszka Budziak, Konsultant podatkowy w ECDP Tax Żuk Komorniczak i Wspólnicy Sp. K.

10 marca 2020