Faktury z epidemii: jak łatwo obniżyć podatek? | ECDP Group

Tarcza 4.0 – Ulga na złe długi dla przedsiębiorców którzy nie dostali pieniędzy od kontrahentów

Podczas epidemii zdecydowanie zwiększyła się liczba firm, które doświadczyły zatorów płatniczych, według Radosława Żuka największy problem mają małe firmy. Czwarta wersja tarczy antykryzysowej daje możliwość na zmniejszenie obciążeń podatkowych. Ogólnie po 90 dniach od upływu terminu płatności można skorzystać z ulgi na złe długi w PIT lub CIT. Wzmianka w aktualnej tarczy antykryzysowej skróciła ten termin do 30 dni. W praktyce oznacza to, że wierzyciele mogą również rozliczyć większość faktur z okresu epidemii.Warto wrócić do starych faktur i przejrzeć je, a następnie skorzystać z ulgi. Jest to dość łatwy sposób na obniżenie podatkowych obciążeń.

Zachęcamy do zapoznania się z całością artykułu tutaj.

1 lipca 2020