Fiskus sprawdzi konta bankowe podatników | ECDP Group

Nowe uprawnienia naczelnika urzędu skarbowego

Czy urząd skarbowy może wystąpić do instytucji finansowych o przekazanie informacji dotyczących podatnika w związku z prowadzonym postępowaniem lub kontrolą?

W związku z nowelizacją ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, która weszła w życie początkiem 2019 roku, organy podatkowe posiadają większe uprawnienia niż dotychczas dzięki ułatwionemu zadaniu w pozyskiwaniu od instytucji finansowych informacji objętych tajemnicą bankową. Więcej na ten temat pisze Kamil Jagodziński, konsultant podatkowy ECDP, na łamach Rzeczpospolitej.

Pełna treść artykułu znajduje się tutaj.

 

13 marca 2019