Czy imprezę integracyjną można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? | ECDP Group

Jaki koszt może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu?

Przyjmuje się że do kosztów uzyskania przychodów podatnik może zaliczyć taki koszt, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • został poniesiony przez podatnika,
  • jest definitywny,
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • poniesiony został w celu uzyskania (w tym zwiększenia), zachowania lub zabezpieczenia przychodów,
    został właściwe udokumentowany,
  • nie znajduje się w katalogu wydatków z art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP.

Ogólnie rzecz biorąc do koszów podatkowych można zaliczyć – co do zasady – tak zwane „koszty pracownicze”. Do kosztów pracowniczych zalicza się przede wszystkim wypłatę wynagrodzenia dla pracownika, ale również wszelkiego rodzaju premie, nagrody, diety oraz wydatki obejmujące podnoszenie kwalifikacji zawodowych naszych pracowników oraz integracji zespołu pracowniczego. Aczkolwiek, charakter takiej imprezy ma ogromne znaczenie. Jakie?

Więcej dowiecie się tutaj.

23 marca 2020