Podatek od wynagrodzenia nauczyciela akademickiego | ECDP Group

Zgodnie z ubiegłoroczną ustawą dotyczącą szkolnictwa wyższego (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego jest działalnością twórczą o indywidualnym charakterze, w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.

Zapisy tej regulacji miały na celu umożliwienie nauczycielom akademickim stosowania preferencyjnych, 50-proc. kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do całości obowiązków wykonywanych w ramach zatrudnienia na uczelni. Jak wygląda zastosowanie tych przepisów w praktyce?

O tym na łamach Rzeczpospolitej pisze Kamil Jagodziński, doradca podatkowy w Grupie ECDP.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, którego pełna treść znajduje się tutaj.

2 września 2019

Powiązane specjalizacje: