Jak opodatkowana jest cesja praw i obowiązków? | ECDP Group

Sądy administracyjne mają nieco inny punkt widzenia jeśli chodzi o przenoszenie przez podatnika VAT za wynagrodzeniem wierzytelności na inny podmiot – czynność ta stanowi świadczenie odpłatne, a dla tego typu świadczeń powinno się zastosować stawkę 23%. Jednak jak wspomnieliśmy wyżej, sądy widzą to inaczej…

Jaką rolę pełni cesja?

W orzecznictwie przyjmuje się, że cesja jest elementem większej całości, która w efekcie końcowym daje sprzedaż nieruchomości. W przypadku cesji praw oraz obowiązków z umowy zawieranej przedwstępnie, cesja jest jedynie częścią całości realizacji dostawy nieruchomości. Według sądów cesja powinna być opodatkowana w identyczny sposób jak opodatkowana jest dostawa nieruchomości. „Czynność przewidziana w umowie przedwstępnej może być finalnie zakwalifikowana jako dostawa, to również cesja praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej powinna być kwalifikowana w ten sam sposób” – tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 28 marca 2018r. (I SA/ Kr 132/18).

A co ze zwolnieniem z VAT?

Pogląd wyrażany przez sąd sprawia także problemy praktyczne, ponieważ dostawa nieruchomości może podlegać opodatkowaniu stawką 8% lub 23 %. Jest tu także miejsce na zwolnienie z VAT. Jeśli będzie sytuacji w której dostawa nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT – to przyjmując stanowisko sądu – obliguje również do zastosowania zwolnienia przy cesji. Jednak po przejściu praw i obowiązków strony umowy mogą stwierdzić, że preferują skorzystanie z opodatkowania transakcji na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, a to znów oznaczałoby tylko jedno – nieprawidłowe zastosowanie zwolnienia do cesji.

Autor: Piotr Kępisty Kierownik Zespołu ds. Podatków Pośrednich, Doradca podatkowy w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.k.

Całość artykułu dostępna jest w wydaniu Rzeczpospolitej z dnia 12 maja 2020r. lub online.

13 maja 2020

Powiązane specjalizacje: