Rozliczanie faktur korygujących in plus | ECDP Group

Ujmowanie faktur korygujących in plus po stronie sprzedawcy od 1.01.2021 r.

Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2419) wprowadziła pakiet rozwiązań, który określa zasady rozliczania faktur korygujących in plus (tzw. SLIM VAT).

Wcześniejsze przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie regulowały kwestii ujmowania faktur korygujących in plus. Przyjmowano więc, że moment ujęcia korekty po stronie sprzedawcy zależy od przyczyny jej wystawienia. Kwestię tę unormował wspomniany pakiet SLIM VAT.

Od początku bieżącego roku, stosownie do art. 29a ust. 17 ustawy o VAT, w przypadku, gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

Autor: Agnieszka Budziak, Konsultant podatkowy w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.​ k.​

Pełna treść artykułu dostępna jest tutaj.

6 kwietnia 2021