Jak opodatkowana jest dostawa towarów na warunkach CPT? | ECDP Group

Opodatkowanie dostawy towarów, w której transport organizowany jest przez pośrednika na warunkach CPT

Transakcja łańcuchowa jest to specyficzny rodzaj dostaw, w których biorą udział co najmniej trzy podmioty, ale towary są transportowane bezpośrednio między pierwszym a ostatnim podmiotem w tym łańcuchu. Zgodnie z art. 7 ust. 8 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 106, dalej jako: ustawa o VAT), w sytuacji gdy kilka podmiotów realizuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.

Autor: Agnieszka Budziak, konsultant podatkowy w ECDP Tax Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k.

Całość artykułu dostępna na podatki.biz

 

23 czerwca 2020

Powiązane specjalizacje: